Natuurlijk talent op de juiste plek

De juiste match maken tussen kandidaat en werkgever gaat verder dan alleen een cv en functieprofiel. Wat van nature echt bij een persoon past vergt inzicht in de eigen ontwikkeling. Daarvoor gaan we voorbij de cognitie van de mens en terug naar de basis waarbij zichtbaar wordt wie de persoon écht is en wat de natuurlijke talenten zijn, met daarbij inzicht in de aangeleerde gedragspatronen, competenties en overtuigingen. HBM (Human Being Management) is de filosofie die we hierin volgen. myHBMrecruitment is onderdeel van myHBMnetwork.

De HBM-labels, waaronder myHBMrecruitment, voegen ieder vanuit hun specifieke expertise en ervaring waarde toe aan het netwerk van professionals en klanten. Vanuit myHBMrecruitment zien we dat er bij werkgevers behoefte is aan vernieuwing én verdieping t.a.v. selectie van (nieuwe) medewerkers. Het werven en selecteren van de juiste mensen vormt de basis voor het succes van een organisatie. Daarvoor is een goed selectie proces noodzakelijk.

Selectie & ACT® bij externe instroom en interne doorstroom

Wat van nature bij een persoon past, wat betreft functie en werkomgeving, vergt inzicht in de eigen ontwikkeling. Daarvoor gaan we terug naar de basis. Zo wordt helder wie de persoon echt is, met inzicht in de aangeleerde gedragspatronen en competenties. Het werkelijke talent wordt zichtbaar. Zo floreert iemand vanuit zijn passie en talent, zowel in zijn eigen rol als voor zijn werkgever.

Selectie & ACT®

Accreditatie ACT® & selectie

Om als organisatie uw eigen selectieproces naar een hoger niveau te tillen is het raadzaam om zelf de accreditatie te doen, zodat uw eigen recruitment afdeling ACT® en HBM kan toepassen in het selectieproces, voor zowel externe instroom als interne doorstroom. Wij verzorgen voor u de (inhouse) accreditatie en begeleiden u in de implementatie en toepassen van ACT® en HBM binnen uw organisatie.

Accreditatie ACT® & Selectie

Werving en Selectie Management & Directie

Functies op management & directieniveau brengen een groot afbreukrisico met zich mee, gezien de hoge mate van verantwoordelijkheid en invloed op de ontwikkeling van de organisatie. Juist om deze reden is het van belang dat de juiste persoon wordt geselecteerd. Waarbij niet alleen de kennis en ervaring passend is, maar juist de mens met daarbij de natuurlijke competenties die nodig zijn om succesvol te kunnen zijn.

Werving en Selectie Management & Directie

myHBMrecruitment

De juiste match maken tussen kandidaat en werkgever gaat verder dan alleen een cv en een functieprofiel. Competenties, ontwikkelpotentieel én gedrag vanuit de kandidaat samen met de cultuur, ontwikkelmogelijkheden én ruimte voor authenticiteit bij een werkgever moeten leiden tot een succesvolle match, zowel vanuit externe instroom als interne doorstroom.

Wat van nature echt bij een persoon past vergt inzicht in de eigen ontwikkeling. Daarvoor gaan we voorbij de cognitie van de mens en terug naar de basis waarbij zichtbaar wordt wie de persoon écht is en wat de natuurlijke talenten zijn, met daarbij inzicht in de aangeleerde gedragspatronen, competenties en overtuigingen. Dan pas kan iemand vanuit zijn passie en talent floreren en gelukkig worden in het werk wat bij hem past. En dat leidt tot succesvolle organisaties!

Bekijk hier waarmee we je kunnen helpen

Maak kennis met het volledige myHBMnetwork:

Your change starts here

Accreditatie en support voor HBM Professionals om te werken vanuit de HBM-filosofie met de ACT-methodiek.

Mentale gezondheid en veerkracht

Analyse en interventies gericht op talent. Verminder stress, burn-out en mentaal verzuim.

HBM Organisatie Ontwikkeling

Duurzame organisatieontwikkeling met Strategic HBM en HBMOSS software.

Assessing the unthinkable

Menselijk kapitaal taxeren en adviseren over optimale benutting van natuurlijk talent.

Het myHBMnetwork werkt aan gelukkige mensen in succesvolle organisaties voor

boels
bynder
csiindustries
efteling
kpmg
landrover-jaguar
ministerie-infrastructuur-milieu
rabobank
redbull
scala
sweco
tele2
zuyd